Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Marmalas marmalas šnek. 1. purvynė, dumblynė. 2. prastas valgis, gėralas. 3. b. kas greitai, neaiškiai kalba. 4. b. plepys, tarškalas.
Mitologinės dainos terminas siekia pačias lietuvių folkloristikos ištakas – taip pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio Dainos, išleisto 1825,sudarytojas L. Rėza pavadino dainas, kuriose minimi senieji ... plačiau
Meilės dainos meilės dainose apdainuojamas meilės ilgesys, susitikimai, vilionės, taip pat ir besimylinčiųjų apkalbos, priekaištai, išsiskyrimas, mirtis. Lietuvių liaudies ∆ nerasime atvirai reiškiamų ... plačiau
Monologas dramos kalbos struktūros vienetas greta dialogo ir remarkų. ∆ stabdo dramos veiksmą, bet kartu jį paaiškina, pagilina, išreiškia herojaus mintis, jausmus, požiūrį į pasaulį. ∆ ... plačiau
Melodrama (gr. melōdia – daina), XVIII a. atsiradęs žanras, orientuotas į masinio žiūrovo emocijas ir etines nuostatas. ∆ būdinga paprastos ir suprantamos situacijos, personažų konfrontacija, ... plačiau
Misterija (gr. mystērion – paslaptis, slapta tiesa): 1. apeigos, siejamos su senovės dievų kultu, kuriose galėjo dalyvauti tik įšventintieji (sen. Graikijoje minimos Eleusino ?∆). 2. viduramžių ... plačiau
Miraklis iš lot. miraculum – stebuklas), vidur­am­žių religinės dramos žanras, kurio siužeto šaltinis – stebuklas, padaromas šventojo arba mergelės Marijos, gelbstint atgailaujantį ... plačiau
Moralitė (lot. moralis – dorovingas), viduramžių didaktinės dramos žanras. ∆ situacijos ir konfliktai vaizdavo realų gyvenimą, temos perteikdavo amžiną konfliktą tarp gėrio ir blogio, kūno ir ... plačiau
Monodrama drama, kurioje vieno asmens kalbėjimas, monologas, tampa užbaigtu kūriniu. ∆ išryškėja dramos monologo dialogiškumas: nors čia kalba vienas veikėjas, bet jo kalbėjimas skirtas kitam ... plačiau
Metras bendras dėsnis, pagal kurį vienaip ar kitaip išsidėsto ritmo vienetai. ∆ yra eiliavimo principas, o ritmas – konkreti jo realizacija tekste. Metriško ritmo vienetai (žodžių junginiai, ... plačiau
Metmenys nuo 1959 iki 2006 JAV leistas liberalaus išeivijos sparno kultūrinis žurnalas. Leidėjas – Am & M Publications, išeidavo du kartus per metus. (1996) Žurnalą redagavo jo iniciatorius V. Kavolis ... plačiau
Malda vienas ankstyviausių ir pagrindinių bažnytinės lit-ros žanrų. Ankstyvosios svarbiausios krikščionių ∆ („Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“) buvo užfiksuotos Evangelijose, vėliau ... plačiau
Manierizmas lit-ros stilius arba srovė. Samprata nėra vienareikšmė ir nusistovėjusi. Bendriausia prasme ∆, kaip stilistinių ir idėjinių meninės raiškos priemonių visuma, priešinamas klasicistiniam ... plačiau
Metafora

kalbos figūra, kurioje vienas dalykas aprašomas kito dalyko terminais. ∆ paprastai sudaro žodžių junginys, kurio bent vienas narys, atsidūręs netipiškame sau kontekste, įgauna naują, ... plačiau

Maldelės užkalbėjimams artimi tautosakiniai tekstai, balsiai ar mintyse sakomi bendraujant su dievybe ar kitu garbinimo objektu. ∆ kreipiamasi į Perkūną, Žemynėlę (vartojama būtent deminutyvinė ... plačiau
Mįslės tradiciniai trumpi „užšifruoti“ pasakymai ar klausimai, kurių pagrindinė funkcija – uždaviniai, o svarbiausias požymis – dviejų dalių struktūra: jas sudaro užminimas (klausimas) ir ... plačiau
Mįslės apie konkretų atsitikimą užminimais panašios į objektų ∆, tačiau jas įminti galima tik tada, kai žinomas konkretus atsitikimas, kurį šios ∆ aprašo alegoriškai ar metonimiškai. Dėl šios priežasties įminimas ... plačiau
Minklės Minklės nuo kitų mįslių labiausiai skiriasi formaliai – klausimo forma. Objektų minklių ir objektų mįslių atsakymai dažniausiai būna labai panašūs – daiktavardžiai, nurodantys ... plačiau
Metonimija daikto ar reiškinio pavadinimo pakeitimas kito daikto ar reiškinio pavadinimu, kai abu jie tarpusavyje yra susiję gretimumo ryšiu. Taip knygą pakeičia jos autorius (skaitau Maironį), daiktą ... plačiau
Mitas (gr. mythos – žodis, sakmė, padavimas), pasakojimas apie praeitį, alegoriškai ir simboliškai aiškinantis kokių nors reikšmių prasmę. Paties ∆ kilmė dažniausiai tiksliai nežinoma. ∆ ... plačiau
Modernizmas (pranc. moderne, vok. die Moderne – šiuolaikinis, šiuolaikiškas), nuo XIX a. pab. iki XX a. vidurio Europoje ir Amerikoje vyravusių lit-ros stilių ir estetikos teorijų kompleksiška visuma, ... plačiau
Melų pasakos trumpi siužetiniai ar neturintys siužeto kūrinėliai, kuriuose vaizduojamos neįtikimos ar netgi absurdiškos situacijos, pateikiami akivaizdžiai vienas kitam prieštaraujantys teiginiai, ... plačiau
Mitologinės, arba liaudies tikėjimų, sakmės kūriniai, kuriuose vaizduojamas žmogaus susidūrimas su antgamtine sfera: mitinėmis būtybėmis, nepaaiškinamais, paslaptingais reiškiniais, maginiu kitų žmonių poveikiu ar sugebėjimais, ... plačiau
Metagrama pirmų raidžių ar skiemenų sukeitimas greta esančiuose žodžiuose, pvz., šalta balta – balta šalta. ∆ vadinama ir žaisminga žodžių eilė, kai prie kiekvieno žodžio pridedama po ... plačiau