Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Metonimija Visi terminai

daikto ar reiškinio pavadinimo pakeitimas kito daikto ar reiškinio pavadinimu, kai abu jie tarpusavyje yra susiję gretimumo ryšiu. Taip knygą pakeičia jos autorius (skaitau Maironį), daiktą pakeičia medžiaga, iš kurios jis padarytas (žvanga geležis), žmones – jų gyvenamoji vieta (visas kaimas jau buvo atsikėlęs), padarinys pavartojamas vietoj priežasties (gražiai duonelė auga). Esama nuomonės, kad ∆ būdin­gesnė prozinei kalbai.