Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Baladė poezijos žanras, atsiradęs Viduramžiais. Kanoninė ∆ susideda iš 28 eilučių (3 strofos po 8 eilutes ir baigiamasis kreipinio ketureilis) ir turi gana sudėtingą rimą. Tokių ∆ daug F. ... plačiau
Bibliografija (gr. biblion – knyga + graphō – rašau), knygų ar straipsnių konkrečia tema sąrašas, kuriame tiksliai nurodoma knygos autoriaus vardas ir pavardė, knygos pavadinimas, jos išleidimo vieta, ... plačiau
Baladės epinio pasakojimo bruožų turintis dainuojamosios tautosakos žanras. ∆ būdingi ilgi dramatiniai, neretai tragiški siužetai, jose apdainuojami virš kasdienybės pakylėti, susimbolinti žmogaus ... plačiau
Būrimai užkalbėjimams artimi trumpi, kartais eiliuoti tekstai, sakomi siekiant gauti žinių per tam tikrus ženklus, reginius ar sapnus. Pvz., kreipiantis į boružę, sakoma Dievo karvyte, ar rytoj bus ... plačiau
Barbarizmai svetimų kalbų žodžiai, bendrinėje kalboje turintys savo atitikmenis (pvz., „svietas“ – pasaulis, „kupčius“ – pirkėjas). ∆ dažni poetinėse stilizacijose, literatūrinėse ... plačiau
Buitinės pasakos kūriniai apie realų žmonių gyvenimą ir buitį, artimi anekdotams, pasakojimams. Pasitelkus kontrastą, mėgstama išryškinti konfliktą tarp skirtingo socialinio statuso veikėjų (berno ir pono ... plačiau