Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Humoristinės dainos išsiskiria komišku turiniu ir raiška. ∆ apdainuojamos juokingos situacijos ir įvykiai, šaipomasi iš ydų, būdo ypatybių, išvaizdos, komiškai parodomi žmonių tarpusavio santykiai. Dažnai ... plačiau
Hagiografija gr. hagios – šventas + grapho – rašau), šventųjų gyvenimas, religinės krikščionių lit-ros rūšis, šventųjų gyvenimų aprašymai, fiksuojantys jų šventumo pasireiškimo, dažnai ir ... plačiau
Hiperbolė vaizduojamo daikto ar reiškinio, ku­rios nors ypatybės padidinimas, pvz., pasakyme mirti iš juoko, patarlėje geras artojas ir žąsinu paaria. ∆ dažnai sudaro ne atskira frazė, o didesnė ... plačiau
Hipotaksė prijungiamųjų sakinių dominavimas tekste.