Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Vaišių dainos šiai grupei priklauso pasilinksminimų ir vaišių metu dainuotos dainos. Jos šliejasi prie kalendorinių ir šeimos švenčių, darbų pabaigtuvių metu atliekamų užstalės dainų. Kai kurios ∆ ... plačiau
Vaikų dainos tai vaikams arba vaikų dainuojamos dainos. Jos skirstomos į kelias žanrines grupes. Mažiems vaikams dainuojamos lopšinės – supimo ritmą atitinkančios, dažnai improvizacinės dainos. Kitos ... plačiau
Vestuvinės dainos Vestuvinės dainos yra neat­skiriama vestuvių šventės dalis. Kadangi vestuvės yra vienas iš geriausiai išlikusių lietuvių tautinės kultūros komponentų, ši dainų grupė yra pati ... plačiau
Veiksmas 1. dramos kūrinio tikrovės vaizdavimo pagrindas, personažų poelgių ir santykių raida, kurią skatina skirtingi interesai bei tikslai. Draminiam ∆ būdinga kryptinga įvykių koncentracija ... plačiau
Vodevilis (pranc. vaudeville voix de ville – miesto balsas), lengvos komedijos žanras, kuriame dialogai ir draminis veiksmas grindžiamas intriga, anekdotiniu siužetu, papildomi muzikiniais intarpais, ... plačiau
Verlibras (pranc. vers libre – laisva eilutė), tarpinė grandis tarp eiliuotos (metrinės) ir prozinės (nemetrinės) kalbos. Verlibras neturi aiškaus metro ir drauge turi intonacinių ypatybių, ... plačiau
Vaivorykštė pirmasis lietuvių lit-ros ir dailės žurnalas, leistas 1913–1914 Vilniuje, išėjo 5 nr., vadinti knygomis. Redagavo L. Gira. ∆ sutelkė įvairių kartų ir skirtingų ideologinių įsitikinimų ... plačiau
Vaidybiniai žaidimai taip pat esti susieti su poetiniu tekstu. Iš tokių paminėtini vaikiški žaidimai „Vilkas ir avys“, „Žąsys“, „Ridikėlis“ ir kt. Čia persipina klausimų ir atsakymų tirados, ... plačiau
Vaikų erzinimai sakomieji mažosios formos tekstai, žanriniu požiūriu giminingi šitokio pobūdžio vaikų dainelėms. Tautosakininkė G. Skabeikytė-Kazlauskienė erzinimus grupuoja: 1) pasišaipymus iš vardų, ... plačiau
Vestuvių laikraščiai pradėjo plisti mūsų krašte paskutiniaisiais XX a. dešimtmečiais. Tai gana mėgėjiška kūryba, mažai tetyrinėta. Ryškėja kai kurios tradicijos, ypač tekstų tematikoje, stilistikoje, ... plačiau
Viduramžių literatūra VI–XIII a. kurtai Viduramžių literatūrai būdingas realybės iškėlimas ir fiktyvumo ignoravimas: skaitytojams ar klausytojams siekiama įteigti, kad kūrinys vaizduoja tikrovę, o neįtikimi, ... plačiau