Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Naujoji drama (nekanoniškasis dramos modelis): 1. aristoteliškojo dramos modelio taisyklių nesilaikanti Viduramžių, Renesanso (V. Šekspyro (Shakespeare) ir kt.), Romantizmo dramaturgija, pagrįsta laisva ... plačiau
Naujoji Romuva savaitinis iliustruotas kultūros žurnalas, leistas dideliu (iki 5 tūkst.) tiražu Kaune 1931–1940. Redaktorius ir ideologas – žurnalistas J. Keliuotis. ∆ propagavo neokatalikybės, ... plačiau
Nenorminė poetinė leksika žodžių grupės, vartojamos grožinėje lit-roje teksto ekspresijai sustiprinti, istoriniam, socialiniam koloritui pabrėžti ir pan.
Neologizmai arba naujadarai naujai sudaryti žodžiai, kurių tikslas lit-roje – raiškiai apibūdinti daiktą ar reiškinį, o neretai – tiesiog „sužaisti“ kalba. ∆ gausu B. Sruogos poezijoje ir prozoje (pvz., ... plačiau
Neoklasicizmas konservatyvioji XX a. lite­ratūrinio modernizmo tendencija, būdinga nemažai daliai klasikinio („aukštojo“) modernizmo autorių. Neoklasicistai, pesimistiškai vertindami moderniąją epochą ... plačiau
Neoromantizmas (naujasis romantizmas), diskutuotinas terminas, ne visose lit-ros istorijo­se vienodai paplitęs, taikomas 1890–1920 antipozityvistinėms kryptims, pasisakiusioms prieš racionalizmą ir ... plačiau
Novelė (it. novella – naujiena), grožinės prozos žanras. Neilgas kūrinys, kuriam būdinga griežtesnė nei ­ apsakymo struktūra, dažn. dramatiška, staigi atomazga, netikėtas posūkis. Kai kurie ... plačiau
Novelinės pasakos kūriniai, pasakojantys apie gana nekasdieniškus, nepaprastus, bet ne stebuk­lingus ar antgamtiškus, nuotykius. ∆ herojai gyvena realiame pasaulyje, čia susidurdami su įvairiais netikėtumais, ... plačiau