Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Krikštynų dainos šių dainų išlikę labai nedaug, tik apie 60 dainų tipų. Jos buvo dainuojamos palankynų (gimdyvės lankymo) ir krikštynų metu. Dainos susiję su krikštynų papročiais arba vaiko radimosi ... plačiau
Karinės-istorinės dainos Tai dainos, kuriose reflektuojami karai, sukilimai, kovos ar su tuo susiję istoriniai įvykiai; šiose dainose atsispindi tam tikro laikotarpio istorinės realijos. ∆ dažniausiai vaizduoja tam ... plačiau
Kalendorinių apeigų dainos šios dainos – tai sudėtinė kalendorinių švenčių apeigų dalis. Jos glaudžiai susijusios su papročiais, pavyzdžiui, sūpuoklinės pavasarinių švenčių dainos atliekamos supantis – ... plačiau
Kolizija priešingų jėgų, siekimų ar interesų susidūrimas, pradedantis draminį veiksmą. Iš dramos veikėjų priešingų interesų kyla konfliktas, kuris dramoje turi būti išspręstas.
Konfliktas atsiranda dramos herojui pasirinkus vienokį ar kitokį veiklos kelią ir būdą. Dramos pradžioje atsiradusi kolizija perauga į ∆.∆ priežastys dažnai būna atsiradusios seniau (dramos ... plačiau
Komedija (gr. kōmōdia – linksmos, triukšmingos minios daina), dramos žanras, situacijomis ir personažų charakteriais siekiantis sukelti juoką. ∆ žanras susiformavo Antikos laikais Aristofano, ... plačiau
Katekizmas (gr. katēchēsis – pamokymas), glaustas krikščionių tikybos išdėstymo vadovėlis, vienas iš bažnytinės lit-ros žanrų. Išpopuliarėjo XVI a., kai reformacijos, o vėliau ir Katalikų ... plačiau
Kelionių literatūra lit-os kūriniai, kuriuose aprašomos kelionės. Neturi griežtesnių žanrinių rėmų nei turinio, nei formos atžvilgiu. Tai gali būti kelionės ir jos nuotykių arba egzotiškų, nežinomų ... plačiau
Klasicizmas (lot. classicus – pavyzdinis): 1. antikinės Graikijos ir Romos estetikos, retorikos principų laikymasis lit-roje ir mene.2. meno stilius, reiškęsis XVII–XVIII a. lit-roje, XVII–XIX a. ... plačiau
Kompozicija literatūros kūrinio elementų, jo dalių išdėstymas. ∆ yra sąlygota lit-ros rūšies (drama skirstoma veiksmais, epizodais, prozos kūrinys – dalimis, skyriais, poetinis tekstas – ... plačiau
Kontekstas teksto dalys, esančios konkrečios jo atkarpos kaimynystėje (prieš ar po tos atkarpos); visa, kas nėra vieno ar kito teksto dalis, t. y. biografinės, socialinės, kultūrinės teksto sukūrimo ... plačiau
Kontrafakcija (lot. contrafactio – klastojimas): 1. sąmoningai neteisingas knygos išleidimo vietos, laiko arba autorystės nurodymas, norint nuo cenzūros nuslėpti tikruosius faktus. Pirmoji žinoma liet. ... plačiau
Keturi vėjai 3 deš. avangardistinis lit-ros sąjūdis ir jo leistas to paties pavadinimo žurnalas. Sąjūdžio pradžia – apie 1922, kai išėjo vienkartinis leidinys Keturių vėjų pranašas su programiniu ... plačiau
Kūryba iliustruotas lit-ros, kultūros ir meno žurnalas, leistas sudėtingu karo metu – 1943 (Nr. 1) ir 1944 (Nr. 1–5), iš viso 6 numeriai. Redaktoriai S. Leskaitis (1 nr.) ir J. Keliuotis (kitų). ... plačiau
Katachrezė žodžių, siejančių objektyviai nesuderinamas tikrovės sritis, gretinimas (S. Gedos „Be žado šlama žydintis akmuo“).
Keiksmai ekspresyvios formulės, kuriomis reiškiama neigiamos emocijos, įtūžis, nepalankumas (kartais – nuostaba ar net pasigėrėjimas). ∆ arba išliejama emocinė įtampa (adresato nėra), arba jis ... plačiau
Kalambūras panašaus skambėjimo, humoristinio ar satyrinio pobūdžio žodžių sugretinimas. Kaip ir kitas žodžių žaismo rūšis, ∆ mėgo keturvėjininkai; pvz., K. Binkis varijuoja „Laisvės ... plačiau