Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Talalinės improvizacinis, dažniausiai obsceniško turinio dainuojamosios tautosakos žanras. Tai piemenų, jaunuolių folkloras, skambėjęs jaunimo sambūriuose kaip pridainavimai, vakaronėse, dainuotos ... plačiau
Tirada ilgesnė herojaus replika viena ar kita tema, pasižyminti ypatingu ekspresyvumu, susidedanti iš klausimų ir argumentų grandinės, kur herojus ∆ atsako į kito herojaus ∆.
Tragedija (gr. tragōdia – ožių giesmė), vienas pagrindinių dramaturgijos žanrų. Vaizduoja aštrius, nesutaikomus, visuomeniškai reikšmingus prieštaravimus. ?∆ veikėjai – iškilios, ... plačiau
Tragikomedija daugelį amžių buvo vadinami griežtų žanro kanonų nesilaikę kūriniai, kuriuose pynėsi aukštasis ir žemasis stilius arba tragiški įvykiai nesibaigdavo herojaus mirtimi. ∆ žanras ... plačiau
Trilogija pagal tuos pačius principus kaip ir dilogija sudarytas ciklas ar grupė, susidedanti iš trijų kūrinių, pvz., J. Paukštelio romanų ∆ Netekėk saulele, Čia mūsų namai, Kaimynai.
Tetralogija pagal tuos pačius principus kaip dilogija ar trilogija sudarytas ciklas ar grupė, susidedanti iš keturių kūrinių (pvz., T. Mano (Mann) tetralo­gija Senojo Testamento motyvais Juozapas ir jo ... plačiau
Trečias frontas avangardistinės pakraipos žurnalas, 1930–1931 leistas kairiosios politinės orientacijos rašytojų Kaune. Išėjo 5 numeriai, po to cenzūra žurnalą uždraudė. Leidinio iniciatorius K. Boruta, ... plačiau
Trumpieji pasakymai žodinės liaudies kūrybos rūšis, kurios žanrus į vieną visumą jungia sąlygiškas formos (apimties) mažumas ir iš dalies sakytinis pobūdis.  Ši tautosakos rūšis dar vadinama smulkiąja ... plačiau
Tikėjimai mitinę pasaulėžiūrą išreiškiantys trumpieji pasakymai. Paprastai jiems priskiriami į kitus folkloro žanrus nepatenkantys mitologinio arba maginio pobūdžio tekstai. Dalis ∆ turi tipišką ... plačiau
Tostai iškilmingos kalbos vaišių metu. Šio žanro kūryba Lietuvoje yra gana vėlyva. Vieni tostai – ištisai aukšto stiliaus tekstai, bet vyrauja šmaikštūs postringavimai. Pretekstai tostui sakyti ... plačiau
Telefono žinučių tautosaka pagal apimtį sietina su trumpaisiais pasakymais, o žanriniu atžvilgiu gana marga. Pagal funkciją – tai šiuolaikinio jaunimo bendravimas. Pasak G. Skabeikytės-Kazlauskienės, vienos žinutės ... plačiau
Travestija parodijos atmaina, kai rimtas kūrinys pašaipiai parafrazuojamas – išlaikomi pagrindiniai kompoziciniai bei tematiniai imituojamo kūrinio elementai, tačiau stilius smarkiai pakeičiamas: ... plačiau
Tropas perkeltine reikšme vartojamas žodis ar žodžių junginys; retorinė kalbos figūra. Perkeltinės reikšmės elementas pakeičiamas kitu, semantiškai artimu, tačiau esamame kontekste neįprastu. ... plačiau