Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Pagalba

Skaitmeninė mokymo priemonė


Skaitmeninė mokymo priemonė struktūriškai bei tematiškai yra padalinta į dvi pagrindines dalis: 9-10 klasėms ir 11-12 klasėms. Pastarosios yra suskirstytos į smulkesnes dalis: Lietuvių kalba bei Lietuvių literatūra.

Priklausomai nuo pasirinktos klasės, kiekviena šių, smulkesnių, dalių, yra suskaidytos į tokius segmentus, kaip sintaksė, leksika, morfologija, antika, tautosaka ir t.t. Konkrečius testus pasieksite tik pasirinkę vieną šių elementų.


Klausimo langas

Klausimo langas sistemoje susideda iš testo aprašymo, klausimo aprašymo, užduoties bei informacinio lango.


Pav. 1 Klausimo langas

Klausimo tipai

Klausimai skaitmeninėje mokymo priemonėje yra skirstomi į du tipus: pažingsninį bei sąrašinį. Sąrašinis tipas atvaizduoja keletą klausimų viename lange (sudaromas klausimų sąrašas), kai tuo tarpu pažingsninis tipas kiekvieną klausimą pateikia naujame lange.


Pav. 2 Sąrašinis klausimo tipas
Pav. 3 Pažingsninis klausimo tipas
Pav. 3.1 Pažingsninis klausimo tipas

Pažingsiniame klausimo tipe, atlikę klausimą, spauskite parinktį Pirmyn > ir keliaukite į sekantį testo klausimą. Norėdami patekti į norimą klausimą, spauskite informaciniame lange jo numerį.


Galimybė pasitikrinti atsakymą

Atsakinėdami į klausimus turėsite penkias galimybes pasitikrinti atsakymą – tereikia paspausti parinktį Pasitikrinti. Tokiu atveju bus pateikta, kaip teisingai turi būti atlikta užduotis.


Pav. 4 Pagalba

Atsakymų rezultatai ir galimybė dalintis rezultatais

Atsakę į visus klausimus, pamatysite testo rezultatus bei turėsite galimybę dalintis rezultatais arba grįžti į atsakymų analizę. Atsakymų analizės lange bus pateikta galimybė peržiūrėti neteisingus atsakymus bei sužinoti, kaip teisingai jis turėjo būti atsakytas.


Pav. 5 Testo rezultatas
Pav. 6 Rezultatų dalinimosi langas

Galimybė atsisiųsti testą

Testų sąraše, galėsite parsisiųsti norimą testą į kompiuterį. Tokiu būdu testą bus galima atlikti ir neturint interneto ryšio.


Pav. 7 Papildomi pasirinkimai testų sąraše

Vartotojo sąsaja

Vartotojo sąsaja viršuje papildyta meniu punktais „Terminai“, „Svetainės medis“, „Naudotojo vadovas“ bei „Apie mus“.


Meniu punkte „Terminai“ rasite terminų žodynėlį. Visi terminai bei frazės yra suskirstyti pagal abėcėlę, pirmiau pasirenkant raidę, ir tik paskui ieškant konkretaus termino.


Norint greičiau naviguoti tarp mokymo turinio, patartina naudotis punktu „Svetainės medis“, kuriame pavaizduota žymų struktūra. Tokiu būdu galėsite iš karto matyti ir pasiekti pageidaujamą žymą. Žymų struktūra pavaizduota „medžio“ principu, kada galutinės žymos yra pateikiamos pradedant stambiausiomis ir baigiant smulkesnėmis.


Pav. 8 Svetainės medis