Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Romėnų literatūra atsirado III a. pr. Kr. ir gyvavo apie 500 metų. Kūrėjai sekė graikų literatūros pavyzdžiais, bet perteikė romėnų dvasinį pasaulį. Romėnų literatūra – grandis, sujungusi graikų ... plačiau
Romansai dainuojamosios tautosakos žanras, kurio pagrindinis vaizdavimo objektas yra jausmai (visų pirma, meilės išgyvenimai). ∆ siekiama įaudrinti emocijas, sukelti stiprų, pakylėtą išgyvenimą. ... plačiau
Raudos apeiginis dainuojamosios tautosakos žanras, kuriame susijungia tautosakinė poetika ir rečitatyvinė melodija. Dėl teksto, melodijos, apeiginio vaikščiojimo elementų ir – retais atvejais – ... plačiau
Remarka dramos teksto dalis, pateikianti glaustą informaciją apie veikėjus (jų amžių, išvaizdą, tarpusavio santykius ir pan.), scenovaizdį, rekvizitą. ∆ laikomos pasakotojo kalbos rudimentu dramos ... plačiau
Replika sudėtinė dialogo dalis, žodis ar sakinys, kurį kalbantysis ištaria savo partneriui laukdamas jo atsakymo.
Ritmas reiškinio, proceso (eilėdaroje – kalbos garso) netolydumas, kintamumas ir kartu tęstinumas. Ritmiškas procesas kartojasi – nutrūksta ir vėl atsinaujina, pvz., laikrodžio tiksėjimas ar ... plačiau
Rimas, rimavimas pastovią poziciją, dažniausiai eilutės gale, turintis garsų sąskambis (eilučių pradžioje ar viduryje esantys rimai būdingi Rytų – arabų, persų – poezijai). Pagal kirčio vietą ... plačiau
Reformacija religinis, socialinis ir kultūrinis Renesanso epochos judėjimas, vykęs Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Jo rezultatas buvo iki tol vieningos Vakarų krikščionių – Katalikų bažnyčios – ... plačiau
Retorika (gr. rhētorikē téchnē – iškalbos menas), įtikinamos komunikacijos teorija; iškalbos arba įtikinimo menas. Susiformavo dar Antikoje, sustiprėjus Atėnų demokratijai (V a. pr. Kr.). Vėliau ... plačiau
Rašytinė retorinė tautosaka susiformavo Lietuvoje vis labiau įsigalint rašto kultūrai. Raštas tapo ir būdu lengviau išlaikyti neužmirštą tautosakos kūrinį, taip pat – ir retorinį (jau XIX a. imta užsirašinėti ... plačiau
Rolando giesmė (Chanson de Roland), prancūzų herojinė epinė poema, kurta keletą šimtmečių, užrašyta ~ 1170. Kaip ir kiti herojiniai epai, ∆ yra kryžiaus karų epochos kūrinys. Jos siužeto pagrindą ... plačiau
Romanas (lot. romanus – romėnų, romaniškas, susijęs su antikine ir Viduramžių Romos kultūra, menu), epikos žanras, pasakojamasis (dažniausiai – prozos) kūrinys. Jo struktūrą sudaro daugelis ... plačiau
Retorinis klausimas

nereikalaujantis atsakymo, emocingą teigimą ar neigimą reiškiantis klausiamasis sakinys, pvz.:
Vasaros, kodėl taip ilgai einat, kol ateinat
Ir kodėl taip greit, taip greit ... plačiau

Retorinis sušukimas

šaukiamasis sakinys, emocingas, pabrėžiantis teigiamą mintį, parodantis subjekto poziciją. Dažniausiai toks sušukimas reiškiamas kreipiniu, pvz.:
Pilie! Tu tiek amžių praleidai ... plačiau