Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Graikų literatūra seniausia Europos literatūra. Graikai sukūrė pagrindines literatūros rūšis ir žanrus, suformulavo kūrybos principus, kuriais vėliau rėmėsi kt. Europos tautų literatūros. Tradiciškai ∆ ... plačiau
Giesmės tai sutautosakėjęs, daugeliu variantų gyvuojantis religinės poezijos žanras. ∆ tekstai, kuriuose kartais atsiranda liaudiškų motyvų, turi žinomus literatūrinius prototipus, o jų ... plačiau
Groteskas (pranc. grotesque – keistas, įmantrus, juokingas): 1. meninio vaizdavimo tipas (vaizdas, stilius, žanras), grįstas fantastika, komizmu, hiperbole, netikėtais gražaus ir bjauraus, juokingo ir ... plačiau
Groteskas (pranc. grotesque it. grottesco
Gabija pirmasis literatūros almanachas, pasirodęs Krokuvoje (Lenkija) 1907 J. A. Herbačiausko pastangomis ir skirtas A. Baranauskui atminti. Pratarmėje J. Basanavičius pasakojo apie savo draugystę su ... plačiau
Granitas vienkartinis lit-ros almanachas. Pasirodė 1930 Kaune, redagavo J. Keliuotis, grįžęs iš Paryžiaus ir nusiteikęs ugdyti modernią lit-rą. Straipsnyje „Poezijos meno problema“ teigė, kad ... plačiau
Galvosūkiai galvosūkiams būdinga aiškiai įvardijama sąlyga – tam tikra situacija – ir po to keliamas klausimas. Galvosūkiai būna žodiniai ir grafiniai (piešiami). Pastarieji peržengia trumpiesiems ... plačiau
Garsų pamėgdžiojimai trumpi, kartais eiliuoti kūrinėliai, kuriais, išlaikant atitinkamus sąskambius, imituojami įvairių gyvūnų balsai, taip pat darbo įrankių, muzikos instrumentų, gaminamų valgių ir pan. ... plačiau
Greitakalbės dar vadinamos greitašnekėmis, – neilgi, dažniausiai vieno sakinio posakiai su pasikartojančiais artimų garsų junginiais, kuriuos sunku greit ir nesusipainiojus ištarti (Žalioj girioj dėdė ... plačiau
Grandininis laiškas tai įvairius pavidalus įgiję tekstai. Vieni jų provokuoja nedelsiant siųsti juos kitiems žadėdami laimėjimus, o nusižengus reikalavimams gąsdinama nelaimėmis. Greta šitokių egzistuoja ... plačiau