Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Cenzūra (lot. censeo – vertinu), institucinė kontrolės forma, taikoma meno, lit-ros, publi­cis­tikos, mokslo darbų viešam paskelbimui, de­monstravimui. Pagal kontrolės būdą skiriama išankstinė ... plačiau
Ciklas keletas lit-ros kūrinių (eilėraščių, apsakymų, romanų), sujungtų į vieną bendrą kūrinį. ∆ paprastai turi bendrą pavadinimą, o atskiri jo kūriniai – savus pavadinimus arba vietą ... plačiau