Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Dainuojamoji tautosaka dainuojami arba rečituojami, dažniausiai eiliuoti liaudies poezijos kūriniai. Pagal teksto ir melodijos ypatumus lietuvių ∆ skirstoma į dvi pagrindines rūšis: dainas ir raudas. Greta jų dar ... plačiau
Dainos lyriniai, dažniausiai eiliuoti dainuojamosios tautosakos kūriniai, kuriuose susilieja poezija ir muzika. Didžioji lietuvių liaudies ∆ dalis yra lyrinės, pasaulis jose regimas žvelgiant per ... plačiau
Didaktinės dainos tai naujoviškos dainos, susiformavusios XIX amžiuje, greta naujos stilistikos karinių dainų ir sentimentalių meilės romansų. Jos atsirado kaip folklorinis atsakas į XIX a. didaktinę ... plačiau
Dainos apie gamtą tai funkciškai neapibrėžtos daugiausia naujoviško stiliaus dainos apie metų laikus (pavasarį, gamtos atbudimą, rudenį, žiemą), paros ciklą (rytą, vakarą, naktį), gyvūnus, paukščius ir ... plačiau
Dialogas (gr. diálogos – dviejų žmonių pokalbis): 1. lit-ros žanras – eiliuotas ar prozos kūrinys, parašytas pokalbio forma. Susiformavo Antikoje (Platonas, Lukianas, Seneka), atgijo Renesanso ... plačiau
Dienoraštis daugiau ar mažiau sistemiškas, datuotas autobiografinis pasakojimas, išsiskiriantis informatyvumu, refleksija, kuriame autorius fiksuoja savo paties kasdienybę, istoriją. Senojoje kultūroje ∆ ... plačiau
Drama (gr. drao – veikti): 1. literatūros rūšis, greta lyrikos ir epo. ∆ būdinga išskirtinė įvykių koncentracija (įvykiai vaizduojami „čia“ ir „dabar“), intensyvus išorinis ir ... plačiau
Draminė situacija skiriamasis dramos žanro bruožas. ∆ sąlygoja dinamišką veiksmą,atskleidžia konflikto motyvus, parodo personažo charakterį. ?∆ atsidūręs personažas turi veikti, ieškoti išeities iš ... plačiau
Dramos kalba jos pagrindas – pačių veikėjų kalba. Ji charakterizuoja veikėjus ir stumia į priekį draminį veiksmą. ∆struktūrą sudaro personažų dialogai, monologai, replikos (aparte) bei teatrinio ... plačiau
Dialogas dramos kalbos struktūros vienetas greta monologo ir remarkų. ∆ – personažų pokalbis, keičiantis trumpomis replikomis arba ilgesniais samprotavimais – tiradomis. ∆ iš esmės yra ... plačiau
Dilogija dviejų draminių ar stambiosios prozos kūrinių grupė, kurių kiekviena dalis turi atskirą pavadinimą, o kartais – ir abi dalis jungiantį pavadinimą. ∆ galėtume laikyti B. ... plačiau
Daina rašytinės lyrikos žanras, dažnai besiremiantis dainuojamosios tautosakos stilistika (pvz., Just. Marcinkevičiaus „Oi, užkilokit vartelius“). Tokios ∆ neretai sulaukia muzikinės ... plačiau
Darbo dainos darbo dainos temiškai susijusios su valstiečių lauko ir namų darbais. Senoji, apeiginė jų paskirtis buvo užtikrinti atliekamo darbo sėkmę, įgyti pasėlius, gyvulius ar namus globojančių ... plačiau
Dialektizmai arba tarmybės kurios nors tarmės žodžiai, gramatinės formos ar sintaksinės konstrukcijos, vartojami grožinėje lit-roje. Iki lietuvių kalbos sunorminimo daugelis rašytojų kūrė gimtąja tarme (pvz., ... plačiau