Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Apie projektą

Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 9–10 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, pateikiama medžiaga yra suskaidyta pagal temas, epochas, ar privalomus autorius. Medžiaga parengta pagal naujosios lietuvių kalbos ir literatūros programos projektą, įsigaliosiantį 2015 metais. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui. Ji suderinama su visomis pagrindinėmis operacinėmis sistemomis ir visuose asmeniniuose įrenginiuose (kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose). Čia jūs galite atlikti užduotis ir pasitikrinti, ar teisingai jas atlikote. Galite savo atsakymus išsiųsti mokytojui, draugui ar sau pačiam el. paštu.

APIE MUS

Projekto vadovas / Gytis Vaškelis

Projekto moksliniai vadovai / Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė,

DALYKINIS TURINYS

Kalbos užduočių grupės vadovas / Kęstutis Bredelis

Kalbos užduočių autoriai / Fonetika ir kirčiavimas (Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė), „Morfologija ir leksika“ (Violeta Meiliūnaitė), Sintaksė (Regina Rinkauskienė), Stilistika (Regina Koženiauskienė), Rašybos ir sintaksės kartojimas (Bronius Dobrovolskis)

Literatūros užduočių grupės vadovai / Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė,

Literatūros užduočių autoriai / Aušra Gudavičiūtė (Antika. Laisvas žmogus piliečių bendruomenėje), Darius Kuolys (Antika. Laisvas žmogus piliečių bendruomenėje, Tautos kilmės mitai. Antika. Laisvas žmogus piliečių bendruomenėje), Ona Daukšienė (Antika ir jos mitai. Herojinis epas. Biblija), Aušra Martišiūtė-Linartienė (Antika. Laisvas žmogus piliečių bendruomenėje (Sofoklis „Antigonė“). Antika. Laisvas žmogus piliečių bendruomenėje (Odės – Horacijus, S. Stanevičius, A. Mickevičius). Viduramžiai. Lietuvos viduramžių savitumas (laiškai). Viduramžių herojus ir jo idealai („Rolando giesmė“). Viduramžių poezija (Dantė „Dieviškoji komedija“). Viduramžiai. Senoji tautos istorija modernioje literatūroje (Just. Marcinkevičius „Mindaugas“). Viduramžiai. Moralinės kolizijos, gėrio ir blogio kova XX a. literatūroje (J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“). Viduramžiai. Moralinės kolizijos, gėrio ir blogio kova XX a. literatūroje (V. Goldingas „Musių valdovas“). Viduramžiai. Žaidimas kultūros ženklais (S. T. Kondrotas „Įvairių laikų istorijos“). Viduramžiai. Juokas literatūroje (Moljeras „Tartiufas“)), Saulė Matulevičienė (Mitologija ir tautosaka – tautos kultūros ištakos. Sakmių ir legendų prasmės. Tautos kilmės mitai. Stebuklinių pasakų Pasaulis. Dainiškoji lietuvių tradicija), Manfredas Žvirgždas (Dainiškoji poezija. Žmogus tautinėje bendruomenėje (Simonaitytė „Aukštųjų Šimonių likimas“), Nepakartojamos asmeninio gyvenimo patirtys (M. K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai“)), Eugenijus Žmuida (Nepakartojamos asmeninio gyvenimo patirtys (I. Šeinius „Kuprelis“). Antikos interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje (H. Radauskas), Biblijos interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje (B. Brazdžionis). Biblijos interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje (V. Mykolaitis-Putinas)), Regimantas Tamošaitis (Senoji pasaulėjauta ir etiniai principai lietuvių literatūroje (V. Krėvė „Skerdžius“). Žmogus tautinėje bendruomenėje (Donelaitis „Metai“, „Vasaros darbai“). Žmogus tautinėje bendruomenėje (Žemaitė „Marti“). Žmogus tautinėje bendruomenėje (R. Granauskas „Kai šlama ąžuolai“, „Liūdnosios upės“)), Modesta Liugaitė-Černiauskienė (Žmogus tautinėje bendruomenėje (Vaižgantas „Pragiedruliai“). Biblijos interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje (I. Meras „Lygiosios runka akimirką“). Viduramžių herojus ir jo idealai (Sevantesas „Don Kichotas“). Viduramžiai. Juokas literatūroje ( K. Ostrauskas, G. Beresnevičius, J. Erlickas)), Laurynas Katkus (Biblijos interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje (B. Krivickas)), Vida Lisauskienė (Samprotavimo ir literatūriniai rašiniai), Mindaugas Kvietkauskas (Žmogus ir tautos tradicija (Vydūnas, J. Degutytė, S. Geda, R. Gavelis); Žmogus tautinėje bendruomenėje (Publicistika ir kalbos: J. Basanavičius, V. Kudirka, S. Geda, V. Landsbergis); Žmogus tautinėje bendruomenėje (L. Baliukevičius-Dzūkas); Biblijos interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje (N. Sadūnaitė „Kalba teisme“)

Dalyko ekspertai / Dainora Eigminienė, Vida Lisauskienė, Asta Karaliūtė-Bredelienė, Vilija Dailidienė

Redaktorės / Erika Malažinskaitė, Akvilė Rėklaitytė

Turinio administratorė / Justė Kuodytė

PROGRAMAVIMO DARBAI

Meninis redaktorius ir programavimo darbų vadovas / Darius Juravičius

Programuotojų grupės vadovas / Rimantas Kazlauskas

Programuotojai / Tomas Kartašovas, Arminas Kazlauskas, Artūras Mališauskas, Arvydas Valunta, Tomas Kučinskas

Turinio administratoriai / Monika Zibalytė, Tadas Valatkevičius

Testuotojai / Marius Delininkaitis, Tadas Valatkevičius

Dizaineris / Andrius Kučiauskas

Užduotys / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Programavimas ir dizainas / UAB „dizi“, UAB „Lema“