Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Retorinis sušukimas Visi terminai

šaukiamasis sakinys, emocingas, pabrėžiantis teigiamą mintį, parodantis subjekto poziciją. Dažniausiai toks sušukimas reiškiamas kreipiniu, pvz.:
Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai,
Ir tiek mums davei milžinų. (Maironis)