Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Replika Visi terminai

sudėtinė dialogo dalis, žodis ar sakinys, kurį kalbantysis ištaria savo partneriui laukdamas jo atsakymo.