Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Remarka Visi terminai

dramos teksto dalis, pateikianti glaustą informaciją apie veikėjus (jų amžių, išvaizdą, tarpusavio santykius ir pan.), scenovaizdį, rekvizitą. ∆ laikomos pasakotojo kalbos rudimentu dramos tekste.