Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Rašytinė retorinė tautosaka Visi terminai

susiformavo Lietuvoje vis labiau įsigalint rašto kultūrai. Raštas tapo ir būdu lengviau išlaikyti neužmirštą tautosakos kūrinį, taip pat – ir retorinį (jau XIX a. imta užsirašinėti oracijos), ir nepakeičiama priemonė naujiems retorikos paženklintiems tautosakos žanrams įsitvirtinti. Iš tokių paminėtini antkapių užrašai, laidotuvių vainikų užrašai, atminimai, vestuvių laikraščiai, sveikinimai, mobiliųjų telefonų, interneto tautosaka ir kt.