Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 124

124Klausimas

Pasirinkite tinkamą prijungiamąjį jungtuką, kad šalutiniai sakiniai būtų priežasties aplinkybės šalutiniai sakiniai. Jungtukai pasirinkti: nes, kadangi, kai, kol, kad, jei, jeigu, nors.

1. Užteks kariauti. Daug jaunų vyrų padėjo savo galvas karo lauke. (Bar.)
2. Paleisk likusius karius namo. Jų laukia nesulaukia motinos ir mylimosios. (Bar.)
3. Vasara pasitaikė lietinga. Kelias nedulkėjo. (Bar.)
4. Žąslai sidabriniai, o kamanos šikšninės. Raiteliai tarpu savęs juokavo: jei joti į pragarą, tai bent ant gero žirgo… (Bar.)
5. Kuršiai buvo žvejai. Jie plaukė paskui žuvį (Bar.). (Bar.)
6. Ta vieta Jogailai buvo net labai gerai pažįstama. Čia jis buvo atplaukęs su savo motina ir broliais tartis su kryžiuočiais dėl apsikrikštijimo. (Bar.)
7. Klausytojai buvo pritrenkti. Jie savo akimis nerimaudami ieškojo riterių ir pasipiktinusiais žvilgsniais kalė juos prie gėdos stulpo. (Bar.)
8. Nemuno delta buvo nuolatinių potvynių zonoje. Kiekvienais metais Nemunas, lauždamas ledus, užliedavo didelius pakrančių plotus ir panardindavo juos po savo vandeniu. (Bar.)
9. Pasisaugok geriau tokio. Užkliudys netyčia ir parmuš ant žemės. (Kat.)
10. Prie laužo rinkosi ir daugiau kirtėjų. Gandas jau buvo praūžęs miškais. (Kat.)