Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 123

123Klausimas

Tinkamai išskirkite tiesioginę kalbą kabutėmis.

1. – O kur Vytautas? – pakėlusi ašarotas akis, paklausė kunigaikštienė. (Bar.)
2. Tuosyk ir Vytautas pratrūko:
– Svaini, žinok, kad neteisus grašis į kaupą neina…
– Vyrai, – kreipėsi Vytautas į savo ištikimuosius bajorus, – vieni mes nepajėgsime. (Bar.)
3. – Vyrai, – kreipėsi Vytautas į savo ištikimuosius bajorus, – vieni mes nepajėgsime. (Bar.)
4. – Tu gali pasirinkti, kieno pusėje nori būti – šviesos ar tamsos, – kalbėjo magistras, – bet nuo to, ką pasirinksi, priklausys tavo paties likimas. (Bar.)
5. Ragainės komtūras, Vytauto akyse išvydęs netikrumą, užklausė:
– Ar tu turi vaikų?
– Turiu dukterį, – atsiliepė Vytautas.
– Jei ji tave mylės ir gerbs, ji visados nusilenks tavo valiai. (Bar.)
6. – O ką Jogaila galėtų man pasiūlyti? – nedviprasmiškai užklausė pasiuntinio Vytautas. (Bar.)
7. Jogaila, priėmęs Vytauto priesaiką, žvelgdamas į jį šiek tiek skersom, pajuokavo:
– Jei imi žvėrį, tai imk ir ragus su nagais. (Bar.)
8. – Lietuvai turi priklausyti Žemaitija su Nemuno žemupiu ir visas pajūris su Klaipėda ir Palanga, – pareiškė Vytautas. (Bar.)
9. – Vytautai, pasilik dar vieną savaitę, – maldauja Jogaila.
– Broli, tu reikalauji neįmanomų dalykų.
– Bent tris dienas… Bent tris… (Bar.)
10. Jogaila nuodugniai išdėstė savo pasižadėjimus:
– Gaudamas karalaitės Jadvygos ranką ir Lenkijos karūną, pasižadu su savo broliais ir pusbroliais apsikrikštyti, o vėliau apkrikštyti ir visą Lietuvą su žemaičiais. (Bar.)