Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Krikštynų dainos Visi terminai

šių dainų išlikę labai nedaug, tik apie 60 dainų tipų. Jos buvo dainuojamos palankynų (gimdyvės lankymo) ir krikštynų metu. Dainos susiję su krikštynų papročiais arba vaiko radimosi tematika; kai kurios jų erotinio turinio. Skiriami keli teminiai pogrupiai: krikštynų papročių, vaišių, kūmų apdainavimai bei dainos apie kūdikio radimąsi. Krikštynų papročių dainos – trumpos improvizacijos, dainuotos pasitinkant kūmus, prašant jų pyrago ir pan. Krikštynų vaišių dainose reginama vaišintis, užgerti. Kūmų apdainavimai dažniausiai humoristiniai, šiek tiek primenantys vestuvininkų apdainavimus, o erotiniais motyvais ­– talalines. Kūdikio radimosi dainose kalbama apie lovelės ir lopšio dirbinimą, simboliškai ir tiesmukai kalbama pastojimą. Šios dainos kartais turi baladės bruožų, o temiškai artimos meilės dainoms.