Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Vaišių dainos Visi terminai

šiai grupei priklauso pasilinksminimų ir vaišių metu dainuotos dainos. Jos šliejasi prie kalendorinių ir šeimos švenčių, darbų pabaigtuvių metu atliekamų užstalės dainų. Kai kurios ∆ artimos apeiginėms – tai, pavyzdžiui, apynio ir miežio (sudėtinių alaus komponentų) apdainavimas, primenantis lino darbų dainas. Yra žanriškai išsiskiriančių ∆, kuriomis prašoma valgių ir gėrimų, siūloma vaišintis, išprašomi ilgai užsibuvę svečiai ir pan.