Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Eufemizmas Visi terminai

nemalonios ar nepadorios prasmės žodžių pakeitimas kitais, neutralesniais, pvz., vietoj „numirė“ sakoma „pasitraukė“, „išėjo“ ir pan.