Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Paralelizmas Visi terminai

simetriškai išdėstytos vienodos ar panašios sintaksinės struktūros, kuriomis sugretinami skirtingi reiškiniai. Vienas dažniausių paralelizmų lit-roje – žmogaus būsenos ir gamtos sugretinimas, pvz.:Neužmigdys naktis žvaigždės,Nenumarins širdis troškimų. (Maironis)