Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Etiologinės, arba pasaulio kūrimo, sakmės Visi terminai

kūriniai, pasakojantys apie tam tikrų universalių dalykų – gamtos objektų, visuomenės reiškinių ir pan. – kilmę, arba atsiradimą. Šioms sakmėms dažnai būdingas religinis pobūdis, sąsajos su krikščionybe ar populiariais liaudies tikėjimais. ∆ aprėpiama labai plati vaizduojamųjų dalykų skalė: antai esama ∆, pasakojančių apie viso pasaulio ar tam tikrų jo dalių atsiradimą, atskirų gyvūnijos ar augalijos rūšių kilmę, o esama ir tokių, kur kalbama apie itin smulkias detales, tam tikrų būtybių išvaizdos ar būdo bruožus bei spėjamas jų priežastis, žmonių tarpusavio santykius, ydas ir panašiai. ∆ siužetai neretai žaižaruoja fantazija, išradingumu, sodriu humoru; šie kūriniai paprastai vaizdžiai atspindi tradicinį kaimo žmogaus teisingumo supratimą, sveiką nuovoką, pragmatizmą, o sykiu – ir gilią šimtametę išmintį.