Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 152

152Klausimas

Sugrąžinkite į sakinius aiškinamąsias sakinio dalis ir tinkamai jas išskirkite. Kartu sakiniuose padėkite visus praleistus skyrybos ženklus.

1. Pievoje ____________ vaikai spardė kamuolį kuris man einant pro šalį lyg tyčia išsirito ant kelio. (V. Rč.)

2. Poryt_____________dalyvausime skaitovų konkurse kuris vyks Moksleivių rūmuose.

3. Štai ten_______________kadaise ir prasidėjo tai kas galėjo visai kitu keliu pasukti Tado Nainio gyvenimą. (H. K.)

4. Žuvėdrų užklysta čia_____________bet daugiausia jos ten______________ (S. P.)

5. Viskas Martą baugino__________________ (J. Sk.)

6. Čia buvo visko po truputį________________ (P. C.)

7. Kitąsyk_______________viena vargdienė moterėlė pagiryje šieną grėbė. (tts.)

8. Troboje visos durys atdaros visur __________________prikrauta priversta visokių ryšulių dėžių viršutinių drabužių<...>. (P. D.)