Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 151

151Klausimas

Sugrąžinkite į sakinius žemiau pateiktas aiškinamąsias sakinio dalis ir padėkite privalomus bei galimus skyrybos ženklus.

1. Visų tau gaila____________

2. Ant Baltijos jūros kranto ________ gyveno jaunas žvejys Kastytis.

3. Malūnininkas maloniai atsisveikino ir tyliai______________ištipeno pro duris.

4. Rudenį_______tėvas atostogudavo visą mėnesį. (T. I.)

5. Toli____________lyg ir dunksi kirvis. (B. Rdz.)

6. Atsargiai___________lūšis nužingsniavo žvėrių taku. (J. S.)

7. Atokiau nuo sodybos____________iškasta slėptuvė. (V. D.)

8. Atrodo, jog viskas aplinkui _____________ miega amžinu miegu. (J. Pž.)

9. Iki traukinio išėjimo dar buvo marios laiko______________ (J. Mk.)

10. Troboje visos durys atdaros, visur _____________prikrauta, priversta visokių ryšulių, dėžių, viršutinių drabužių<...> . (P. D.)

11. Aplink Butkaus medį erzėja daug žmonių __________ (P. D.)