Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Rašybos kartojimas / 127

127Klausimas

Įrašykite į sakinius reikiamą suskliaustųjų žodžių linksnį.

Tėvas pasuko (vairas).

Darbas (meistras) giria.

Kiaurą naktį Vincas nesudėjo (akys).

Kieme pasigirdo (svetimi žmonės) balsai.

Vida pakėlė telefono (ragelis).

Be (sparnai) lekia, be (kojos) eina. (Debesys.)

Basos kojos be garso žengė per (smėlis).

Sausio saulė per pasaulį (baltas vieškelis) keliauja.

Po (keleri metai) grįžo Etmonas namo.

Susirūpinęs Benius pažvelgia į (dangus).

Kiekviena duobė turi (dugnas).

Nekišk (pirštas) tarp durų.

Turėjo jis (gryna) sąžinę, atsigulė ir ramiai užmigo.

Bronė skalauja (skalbiniai), Adomas kramto (sausa pernykštė) smilgą.

Per (miglotas) sodą ateina mergaitė.

Kvepėjo sakais, (išdegusi) žole.

Visi ilgai žiūri į (degąs laužas).

Žvilgteriu pro (langas): už lango )stovi (juodas apdaras) apsitaisiusi viešnia.

Baimė suklysti yra pagrindinis (visos klaidos) šaltinis.

Arklio kanopos garsiai beldė į (sušalęs) medį.