Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Morfologija / 42

42Klausimas

Sudarykite taisyklingus žodžių junginius.

Eiti į (namai)
Nespėti dėl (nelaimė)
Pasak (išminčius)
Priklauso nuo (situacijos)
Suspėti per (savaitė)
Sustingti iš (netikėtumo)
Stovėti abipus (plentas)
Judėti (tikslas) link
Neišmokti be (pagalba)
Bėgti išilgai (kelias)
Užaugo sulig (stogas)
Vargau dėl (tu)
Bristi per (upelis)
Dreba nuo (šaltis)
Nusekė paskui (jis)
Pasidalijo po (obuolys)
Nuklydome ligi (ežeras)
Atsistok po (stogas)
Plepėjo su (nepažįstamasis)
Spoksojo pro (langas)
Sustojo ties (vartai)
Triukšmauta anapus (tvora)
Apsistojo arti (miškas)
Išlindo kiaurai (drobė)
Sekė paskui (dviratininkas)
Nekovosiu prieš (savieji)
Užeiga šalia (kelias)
Atsistojo tarp (mes)
(Draugas) dėka išmokau
Neskubėk pirma (vyresnieji)
Nudūmė (miestas) link