Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Morfologija / 43

43Klausimas

Užrašykite pažymėtųjų žodžių kamienus (pvz.: Vien-).

Norėdami pradėti žymėjimą, paspauskite ant žalios rodyklės patamsinto žodžio pradžioje.
Baltas kunigaikščio eržilas klusniai
klusniai   
nunešė savo raitelį
raitelį   
ant nedidelės pakylos, suręstos iš lygiai
lygiai   
nutašytų eglių kamienų, taigi valdovas buvo gerai matomas
matomas   
tiek stovintiems
stovintiems   
išilgai upelio kranto, tiek ir didžiuliu pusračiu susibūrusiems
susibūrusiems   
greta vieškelio, vedančio
vedančio   
link Klaipėdos gyvenvietės, prieš
prieš   
kurį laiką
laiką   
vokiečių sudegintos (10). (R. Marč.)