Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Šeimos dainos Visi terminai

tai apeiginės funkcijos neturinčios dainos apie šeimos ir artimųjų santykius, neįėjusios į vestuvių ir krikštynų dainų žanrinius skyrius. Jose kalbama apie gyvenimą tėvų namuose tarp brolių ir seserų, tėvų ir vaikų, rengimąsi vesti, nuotakos rinkimąsi, vyro ir žmonos santykius bei sunkią marčios dalią. Tai meniniu ir teminiu požiūriu nevienalytės dainos, didelė jų dalis yra naujoviško stiliaus kūriniai. Šiai grupei taip pat priklauso mirties, našlystės ir našlaičių tematikos dainos. Vienos jų yra senoviškos, artimos vestuvinėms ir darbo dainoms, o turiniu ir poetiniais vaizdais net raudoms. Tačiau didesnę dalį sudaro naujoviškos dainos, apdainuojančios sunkią socia­linę našlaičių padėtį. Kaip gana vientisa šeimos dainų grupelė išsiskiria dainos apie ištekėjusios sesers ir jos brolių sudėtingus santykius (ši tematika populiari tik rytų Lietuvoje ir turi paralelių baltarusių dainuojamojoje tradicijoje).