Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Antika Visi terminai

sąvoka, atėjusi per italų (antico) ir pran­cūzų (antique) kalbas iš lotyniško būdvardžio antiquus („senas, senovinis“) ir įsigalėjusi XVIII a., apima senovės graikų ir romėnų pasaulį, šių tautų kultūrą. ∆ vadinamas laikotarpis nuo Mikėnų laikų (II tūkst. pr. Kr.) iki Vakarų Romos imperijos žlugimo (V a. po Kr.). Geografinė erdvė – Viduržemio jūros pakrantės. ∆ palikimas padėjo pamatus Europos tautų kultūrai.Antikinė literatūra – tai dviejų senovės valstybių – Graikijos ir Romos – literatūra. Antikinės literatūros pradžia laikoma VIII a. pr. Kr., pabaiga – II a. po Kr. Vėlesnių laikų, vadinamų Vėlyvąja ∆ arba Ankstyvaisiais Viduramžiais, kūriniai priskiriami pereinamojo laikotarpio literatūrai.