Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Antropomorfizacija Visi terminai

žmogiškų savybių suteikimas negyviems daiktams, reiškiniams ar pan. (pvz., J. Aisčio „Atėjo vakaras, suraukęs antakius [...]“).