Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Onomatopėja Visi terminai

aliteracijos ar asonanso atmaina – tikrovės garsų pamėgdžiojimas kalbos garsais, pvz., J. Baltrušaičio eilėraštyje imituojamas varpo skambėjimas: Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda / Ir didina, daugina dovaną duotą.