Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 184

184Klausimas

Šešiuose sakiniuose yra įterpinių. Raskite tuos sakinius ir pabraukite įterpinius. Nurodykite, kas išskirta kituose sakiniuose.

1. Pasirodo, jau įžengėme į pagrindinę gatvę. (H. K.)

2. Rūta, pasilikusi viena, pavalgydino mažąsias mergytes. (A. P.)

3. Staiga už lango, visai čia pat, trinkteli būgnas. (J. Mk.)

4. Antroji jau diena, kai dangus apniukęs, drengia. Vadinasi, ruduo jau visai arti. (V. K.)

5. Didžiausiam mano džiaugsmui ir dar didesniam Rozalijos pykčiui, sniegas neiliovė nei tą, nei kitą dieną. (J. Blt.)

6. Kas būtų, vaikai, be ugnies? (Ant. M.)

7. Kvailio rankose, žinoma, ir ugnelė pavojinga. (Ant. M.)

8. Bet leiski man, savo paklydusiam sūnui, tyliai prie tavęs ligi ryto pabūti. (V. M.- P.)

9. Jums teks iškentėti daug vargo ir skausmo ir – baisu pagalvoti – gal būti sužeistam arba pakliūti į priešo rankas. (V. M.- P.)

10. Meškerioti tėvas jam nedraudė. Priešingai, jis padovanojo vaikui net pirktinę ilgą ir puikią meškerės kartelę. (Ant. B.)