Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 163

163Klausimas

Parašykite klausimą, į kurį atsako vienarūšės sakinio dalys.

1. Aš guliu medžių pavėsy, kramtau saldų šiaudą ir stebiu dangų. (P. C.)
2. Labiausiai mėgau vėsius, rasotus rytus. (J. Sk.)
3. Šuns lojimas, stiklų žvangesys pasiekė kaimynų ausį. (K. S.)
4. Krizo, Deveikos ir Adomo draugystė gana sena. (P. C.)
5. Aš jau girdžiu ir žvejo liūdną dainą, ir linksmą piemenų ragelį. (J. G.)
6. Vagose ir įdubose telkšojo vanduo. (A. P.)