Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 145

145Klausimas

Nustatykite, ar tai vientisinis, ar sudėtinis sakinys.

Tuosyk vakariečiai Baltijos jūrą, kuri jiems buvo iš rytų, vadino Rytų jūra. (Bar.)
Emilija greitai pabučiavo tėveliui ranką ir, užslinkusi už stalo, ėmė riestainį paskubomis valgyti. (A. Rūt.)
Netikėtai greitai sutemus, ji apgraibomis ėjo palei tvorą, nusižiūrėjusi aiškiai boluojantį daiktą priekyje. (Vilim.)
Dažniausiai pasitaikydavo medaus spalvos grynuoliai, jie tiesiog švytėjo iš vidaus. (Bar.)
Tie kaukai, kaip prūsai įsivaizdavo, buvo maži žmogučiai su trikampėm galvom. (Bar.)
Žiemą ji užšaldavo ir medžiotojai iš šiaurės galėjo keliauti per ją skersai ir išilgai. (Bar.)
Ji apžiūrėjo savo žiedą – dabar akmuo buvo panašus į žuvies akį. (Vilim.)
Dvi didžiules dėžes Stasius iškėlė iš vežimo ir įvilko trobon – tai buvo dovanos iš Amerikos. (Vilim.)
Romėnai narsiai gynė savo puikųjį miestą su nuostabiais imperatorių rūmais bei šventyklomis, statytomis iš baltojo marmuro. (Bar.)
Ką burtas lėmė, tuo jie tikėjo. (Bar.)
Įsivaizduok, kad visi tave pažįsta ir palydi susižavėjimo kupinais žvilgsniais! (Čern)
Smagiai kvepėjo naktinukės po vyšniomis, šiltnamis tamsoje bolavo it milžiniškas per juosmenį susmaugtas vikšras. (Šer.)
Kas iš to, kad motutei apskųs? (Rūt.)
Draugė buvo palikusi Kastei valgyti; ji atsisėdo ant mažos kėdutės prie mažo stalelio ir juokdamasi paėmė vaiko prakąstą sumuštinį. (Vilim.)
Germanų genties vadas be jokio gailesčio nuvertė paskutinį Romos imperatorių Romulą Augustą ir atsisėdo į jo vietą savo pasirinkoje sostinėje Ravenoje. (Bar.)
Žmonės tuosyk žinos, kas yra gera ir kas yra bloga. (Bar.)
Laumės paupiais audė miglas, globojo paliktus vaikus, skalbė jų vystyklus, apdovanodavo bedalius audeklo rietimais, o suvėlavusius virus visą naktį vedžiodavo už nosies užburtu ratu po rūkus. (Bar.)
Moteris droviai pažvelgė į nepažįstamąjį; jis nusisukęs kažką maišė puodelyje ir nepanoro į ją pažvelgti.
Vyrai verpė išmintas kanapes, iš kurių buvo neriami tinklai, o moterys verpė linus, iš kurių buvo audžiami audeklai. (Bar.)
Pražydėjusių vyšnių spurgeliai rausvavo tarp lapų, ant nubalusių pienių krito nendrinio stogo šešėlis. (Skabl.)