Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 100

100Klausimas

Nustatykite šalutinio sakinio rūšį

1. Jis mito žuvimis, kurių šiose apylinkėse netrūko. (Bar.)

2. Ėjau savo vakarykšte bryde kažkaip nemaloniai jausdama, jog draskau pradėjusią užsitraukti žaizdą. (Ivan.)

3. Atėjo laikai, kai pati Roma buvo parklupdyta. (Bar.)

4. Žemaičiai paklausė savo karalienės ir kantriai keliavo į šiaurės vakarus taip, kaip karalienė buvo nurodžiusi. (Bar.)

5. Kuršiai įsikūrė pajūryje ten, kur Venta įteka į Baltijos jūrą. (Bar.)

6. Jei mes to nedarysime, tie karingai nusiteikę vyrai mus išžudys. (Bar.)

7. Atvykėliai padėkojo ženklais, nes labą dieną pasakyti prūsiškai dar nemoka. (Bar.)

8. Jiems nebuvo svarbu, ar juos kas nors girdi. (Bar.)

9. Virš girios, sukdami ratą po rato, garsiai kranksėjo krankliai, sklebdami, kad čia jų karalystė. (Bar.)

10. Tai buvo šventė, kurios pašalinė akis neturėjo matyti. (Bar.)

11. Ir taip svarbi ji pati visuose kiemuose pasidaro, kad net miela malonu. (Rūt.)

12. Jei kam geriau sekasi, vadinasi, tam kaukai suneša. (Bar.)

13. Tačiau baltų gentys prie Baltijos jūros tebekūreno savo šventąją ugnį ir dieną naktį saugojo ją, kad tik ji neužgestų. (Bar.)

14. Kai kuriuose sakuose, kol jie dar nebuvo sustingę, ištiesę savo gyslotus sparnus, amžiams buvo įstrigę laumžirgiai. (Bar.)

15. Tai buvo akyli ištvermingi vyrai, kurie dėl savo gyvybės nedrebėjo. (Bar.)

16. Vos tik dangumi praplaukdavo pilki švininiai debesys, tie melsvi ežerėliai tarsi žemės akys kaipmat apsitraukdavo ir paplikėdavo. (Bar.)

17. Tik kilniausieji iš kilniausių, nors ir medžiai virstų skersai kelio, tęs savo pradėtą žygį. (Bar.)

18. Mėlynas vasaros dangus tiesiog maudėsi ežero vandenyje, kuris buvo toks skaidrus, kad galėjai matyti kiekvieną akmenėlį. (Bar.)

19. Hieroglifais užrašytu tekstu pasakoma kur kas daugiau, negu jis reiškia tiesiogiai. (LM)

20. Kadangi Adalbertas gulėjo viduryje, jis greičiau sušilo ir užsnūdo. (Bar.)