Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Rašybos kartojimas / 90

90Klausimas

Į sakinį įrašykite reikiamą suskliaustųjų veiksmažodžių, daiktavardžių, būdvardžių ir prieveiksmių formą. 

Žmonės kalba, kad ant pilies kalno (vaidentis es. l.).

Kas ėjo, jau buvo nuėję, kas (važiuoti – būt. k. l. ) – buvo (nuvažiuoti – būt. k. l. veik. Dalyvis).

Mantas mus išmokė kariauti taip, kaip prūsai dar (nekariauti – būt. k. l.).

Senos pušys barsto sausus spyglius ant (pažaliuoti – būt. k. l. veik. Dalyvis) čerpių stogo.

Visą laiką šėlo baisios pūgos, spigino (didis – aukščiausiasis laipsnis) šaltis.

Ak, negesinkite dar šios ugnies, kurios šviesoj ir žmonės, ir pasaulis atrodo ir (teisingas; geras – aukštesnysis laipsnis).

Girdėjau, kaip virš galvos (zvimbti – es. l. veik. dalyvis) kulkos kulkos kapoja krūmų šakas.

Saulė (mirguliuoti - būt. k. l.) pro medžių šakas(,) ir Urno akys, atpratusios nuo ryškios šviesos, pradėjo ašaroti.

Visą kalno pačią (apsiausti – būt. k. l.) aukšta (akmuo – dgs. ) siena: tat buvo žuvusiųjų kūnai.

Tamsų sparną (nuleisti – es l.) vakaras.

Per sparčiai (retėti – es l. veik. dalyvis ) minią pasukome prie durų.

Dideli, sunkūs debesys (lėkti – es. l.) į tą pusę, iš kur Joris (nesenas – priev.) (atvažiuoti – būt. k. l.).