Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Morfologija / 6

6Klausimas

Pažymėkite asmenuojamąsias veiksmažodžių formas.

Faktiškai visos religijos pripažįsta, kad kai kurie nusidėjimai tokie dideli, jog juos neįmanoma tinkamai nubausti šioje žemėje bausmė turi tęstis ir po mirties. Yra tik viena išimtis: Šiaurės Amerikos indėnų tikėjimas kažkodėl vieningai nepripažįsta jokio pragaro. Senovės lietuvių mitologijoje pragaro sąvoka taip pat nebuvo labai pabrėžiama, apie retai išgirsite mūsų pasakose ar dainose. Pomirtinį gyvenimą mūsų proseneliai įsivaizdavo kaip gyvenimą požeminėse ganyklose, o sielas pavirtusias gyvūnais. girdžiu indų mitologijos aidus. Ikikrikščioniškoje Lietuvoje mirusieji nebuvo ryškiai skirstomi į bloguosius ir geruosius. Senovėje pomirtinis gyvenimas aprašinėtas netgi gražiai, labai poetiškai, vaizdingai: „Pastatyk ir man namelį be langų, be durelių; išėjai į aukštą kalnelį.“ (A.Ček.)