Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Česlovas Milošas / Interpretuok ir vertink / 2

2Klausimas

Įdėmiai perskaitykite Česlovo Milošo eilėraštį – „Niekad tavęs, mieste“ (iš rinkinio Užburtasis Gucio, 1965) ir, atsakę į žemiau pateiktus klausimus, parašykite jam interpretaciją.

NIEKAD TAVĘS, MIESTE

Niekad tavęs, mieste, negalėjau palikti,
Ilgos buvo mylios, tačiau stūmė mane atgal it šachmatų figūrą.
Bėgau žeme, kuri sukosi vis greičiau,
Bet visados atsidurdavau ten: su knygom drobinėj terbelėj,
Įbedęs akis į bronzines kalvas už šv. Jokūbo bokštų,
Kur varganas juda arklys ir žmogelis smulkus paskui plūgą,
Nebegyvas – ir vienas, ir kitas.
Taip, tas tiesa, nesuprato niekas bendruomenės anei miesto,
Kinų Lux ir Helios, Halperno ir Segalo iškabų,
Vaikštynių šv. Jurgio gatve, pavadinta Mickevičiaus.
Ne, nesuprato niekas. Niekam nebuvo skirta.
Tačiau kai gyvenimas minta vien tik viltim,
Jog išauš diena aštri ir perregima,
Tai labai dažnai skaudžiai gaila.

Berklis, 1963

Vertė Rolandas Rastauskas

Kokios eilėraščio detalės leidžia teigti, kad jame kalbama apie Vilnių? Prisiminkite Česlovo Milošo biografiją – kada jis gyveno Vilniuje, kada ir kokiomis aplinkybėmis išvyko, po kiek metų sugrįžo? Ar rašydamas šį eilėraštį autorius turėjo pagrindo viltis, kad po kurio laiko sugrįš į savo jaunystės miestą?