Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12

Apie projektą

Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, medžiaga yra suskaidyta pagal temas epochas, ar privalomus autorius. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui. Ji suderinama su visomis pagrindinėmis operacinėmis sistemomis ir visuose asmeniniuose įrenginiuose (kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose). Čia jūs galite atlikti užduotis ir pasitikrinti, ar teisingai jas atlikote. Galite savo atsakymus išsiųsti mokytojui, draugui ar sau pačiam el. paštu.

APIE MUS

Projekto vadovas / Gytis Vaškelis

Projekto moksliniai vadovai / Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė,

DALYKINIS TURINYS

Kalbos užduočių grupės vadovas / Kęstutis Bredelis

Kalbos užduočių autoriai / Fonetika ir kirčiavimas (Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė), „Morfologija ir leksika“ (Violeta Meiliūnaitė), Sintaksė (Regina Rinkauskienė), Stilistika (Regina Koženiauskienė), Rašybos ir sintaksės kartojimas (Bronius Dobrovolskis)

Literatūros užduočių grupės vadovai / Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė,

Literatūros užduočių autoriai / Aušra Gudavičiūtė, Darius Kuolys (Renesansas, Barokas, Apšvieta, M. Mažvydas, M. Daukša, J. Radvanas, M. K. Sarbievijus, K. Donelaitis), Brigita Speičytė (Romantizmas, A. Mickevičius, A. Baranauskas, Maironis, Šatrijos Ragana), Aušra Martišiūtė-Linartienė (Realizmas, Neoromantizmas, Nepriklausomybės laikų literatūra, V. Šekspyras, J. V. Gėtė, V. Kudirka, V. Krėvė, F. Kafka, J. Kunčinas, M. Ivaškevičius), Viktorija Šeina-Vasiliauskienė (XX a. vidurio modernioji literatūra, V. Mykolaitis-Putinas, J. Savickis, J. Aistis, H. Radauskas, A. Škėma, A. Kamiu), Manfredas Žvirgždas (Modernioji XX a. antrosios pusės literatūra, V. Mačernis), Eugenijus Žmuida (Salomėja Nėris), Regimantas Tamošaitis (J. Biliūnas, B. Sruoga, Just. Marcinkevičius, J. Aputis, S. Geda), Modesta Liugaitė-Černiauskienė (J. Tumas-Vaižgantas, M. Katiliškis), Laurynas Katkus (M. Martinaitis), Vida Lisauskienė (Samprotavimo ir literatūriniai rašiniai), Mindaugas Kvietkauskas (Katastrofų literatūra, Bronius Krivickas, Judita Vaičiūnaitė, Aidas Marčėnas)

Dalyko ekspertai / Dainora Eigminienė, Vida Lisauskienė, Asta Karaliūtė-Bredelienė, Vilija Dailidienė

Tekstus skaito / Andrius Bialobžeskis, Rolandas Kazlas, Skirmantas Valentas, Marijus Žiedas

Redaktorės / Erika Malažinskaitė, Akvilė Rėklaitytė

Turinio administratorė / Justė Kuodytė

PROGRAMAVIMO DARBAI

Meninis redaktorius ir programavimo darbų vadovas / Darius Juravičius

Programuotojų grupės vadovas / Rimantas Kazlauskas

Programuotojai / Tomas Kartašovas, Arminas Kazlauskas, Artūras Mališauskas, Arvydas Valunta, Tomas Kučinskas

Turinio administratoriai / Monika Zibalytė, Tadas Valatkevičius

Testuotojai / Marius Delininkaitis, Tadas Valatkevičius

Dizaineris / Andrius Kučiauskas

Užduotys / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Programavimas ir dizainas / UAB „dizi“, UAB „Lema“