Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Dramos kalba Visi terminai

jos pagrindas – pačių veikėjų kalba. Ji charakterizuoja veikėjus ir stumia į priekį draminį veiksmą. ∆struktūrą sudaro personažų dialogai, monologai, replikos (aparte) bei teatrinio veiksmo nuorodos – remarkos.