Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Vaikų dainos Visi terminai

tai vaikams arba vaikų dainuojamos dainos. Jos skirstomos į kelias žanrines grupes. Mažiems vaikams dainuojamos lopšinės – supimo ritmą atitinkančios, dažnai improvizacinės dainos. Kitos specialiai vaikams suaugusiųjų sukurtos dainos yra žaidinimai – maži kūrinėliai, kurie nuo žaidimų skiriasi tuo, jog žaidžia ne patys vaikai, o juos žaidina suaugusieji. Kartais tai net ne dainelės, o rečituojami, skanduojami kūriniai. Smulkiau jie dar skirstomi į žaidinimus su rankomis, mylavimus, kykojimus, maldymus, juokinimus. Kita ∆ grupė yra gyvūnėlių ir paukščių (dažniausiai oželio, kiškio, žvirblio, pelėdos) apdainavimai. Jie dainuojami jau paaugusių vaikų. Čia aptinkame dainų, atėjusių iš suaugusiųjų repertuaro (kalendorinių, vaišių, medžioklės dainų), ir taip pat dainų, sukurtų specialiai vaikams. Gyvūnėlių apdainavimams artimos formulinės dainos – šio ypatingo žanro kūriniams būdingi pakartojimai: kiekvienos eilutės pradžioje pakartojami buvusios eilutės žodžiai arba kas posmas pridedama vis nauja eilutė, pakartojant ir visas kitas eilutes. Nors šios dainos būdavo dainuojamos ir kalendorinių švenčių metu, dėl juokingo turinio ir linksmų pasikartojimų jos labai mėgiamos vaikų ir jaunimo. Paskutinioji ∆ grupė yra pačių vaikų sukurtos dainos – erzinimai (trumpos dainelės arba eiliavimai, humoristiniu pobūdžiu artimos suaugusiųjų talalinėms), kuriomis šaipomasi iš vaikų būdo ypatybių, išvaizdos arba vardų.