Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Bibliografija Visi terminai

(gr. biblion – knyga + graphō – rašau), knygų ar straipsnių konkrečia tema sąrašas, kuriame tiksliai nurodoma knygos autoriaus vardas ir pavardė, knygos pavadinimas, jos išleidimo vieta, leidykla ir data, puslapių skaičius. ∆ vadinamas ir periodinių leidinių skyrius, kuriame pristatomos naujai išėjusios knygos. Sudarinėjamos bibliografinės rodyklės, katalogai, skirti konkrečiam autoriui, temai ar periodui, pvz. V. Žukas, Julius Janonis. (Bibliografinė rodyklė), 1965; V. Vilnonytė, A. Lukošiūnas, Petras Cvirka. Bibliografija (1924–1970), 1974; M. Ivanovič, XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos: kontrolinis sąrašas, 1998 ir pan.∆ yra ir mokslas, apimantis ∆ teoriją, istoriją, metodiką, vadybą.