Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Autobiografinė proza Visi terminai

grožinės lit-ros kū­riniai, dažniausiai romanai arba apysakos, turintys daug autobiografinių elementų. Autorius juose nėra pagrindinis herojus, tik aplinkos fiksuotojas, laik­mečio liudytojas. Tokia yra I. Simonaitytės tri­logija (…o buvo taip, Ne ta pastogė, Nebaigta knyga, 1960–1965), J. Baltušio dilogija (Su kuo valgyta druska, 1973, 1976).