Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Kalambūras Visi terminai

panašaus skambėjimo, humoristinio ar satyrinio pobūdžio žodžių sugretinimas. Kaip ir kitas žodžių žaismo rūšis, ∆ mėgo keturvėjininkai; pvz., K. Binkis varijuoja „Laisvės alėjos“ pavadinimą: „į laisvę alėjų“, „varva laisvės aliejum“; sugretina ‘kompromisą’ ir ‘kompresą’ – „kompromisų kloti kompresus“.