Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Laipsniavimas Visi terminai

vienarūšių sakinio dalių arba vienarūšių sakinių išvardijimas, kai išskaičiuojamos sąvokos eina silpnėjančia arba stiprėjančia tvarka, pvz.:
Kur jūs paukščiai, paukšteliai, paukštytės,
Katrų čiulbančių taip ramu klausytis. (A. Baranauskas).