Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Hipotaksė Visi terminai

prijungiamųjų sakinių dominavimas tekste.