Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Asindetonas Visi terminai

stilistiškai motyvuotas sakinio dalių arba sakinių jungimas be jungtukų:
dabar vėlu, aš grįžau atgal, išspjoviau
mirtį šikšnosparnio pavidalu, ji neša
tau mano laiką, aš dėl tavęs
visko atsisakiau. (V. P. Bložė)